OSIGURANJE ROBE U TRANSPORTU, KARGO OSIGURANJE, U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM TRANSPORTU

OSIGURANJE ROBE U TRANSPORTU

Osiguranje robe u transportu namenjeno je firmama koja imaju interes da osiguraju robu koja se prevozi.

Kroz saradnju sa OSIGURAVAJUĆIM kućama logistički organizujemo I posredujemo da dobijete najbolja rešenja  za osiguranje robe u transportu, KARGO osiguranje, kako u domaćem tako I u međunarodnom transportu.

Cilj osiguranja transporta sastoji se u tome da se pruži obezbeđenje osiguranicima da se u slučaju problema na robi, obezbedi naknada štete koji su osiguranici usled toga pretrpeli.