ŠPEDICIJA BEOGRAD UVOZNO CARINJENJE IZVOZNO CARINJENJE KAO I ŠIROK SPEKTAR USLUGA I INTEGRISANA LOGISTIČKA REŠENJA KLIJENTIMA PRUŽAMO POTPUNU PODRŠKU U UPRAVLJANJU LANCIMA SNABDEVANJA.

ŠPEDICIJA BEOGRAD

Špedicija Beograd, uvozno carinjenje robe, izvozno carinjenje robe, carinske usluge i carinsko zastupanje kao i carinsko skladištenje robe su deo poslovanja kompanije Jomini doo iz Beograda

Kao ovlašćeni carisnki zastupnici, za svoje klijente precizno, na vreme i bez čekanja obavljamo usluge svih carinskih postupaka. Naši carinski agneti će obezbediti neometan tok pribavljanja neophodne dokumentacije i podnošenja potrebnih carinskih isprava kako bi vaša roba što pre bila spremna za dalju prodaju, odnosno korišćenje.

Ukoliko vaša roba zahteva dodatne inspekcijske preglede (fitopatološki, veterinarski, sanitarni, radiološki, tržišni) naši iskusni špediteri će efikasno obaviti to za vas.

Da bi vaša roba što pre bila dostupna u slobodnom prometu, plaćanje carinskog računa možete odložiti korišćenjem naše carinske bankarske garancije.

Saradnjom sa našim špediterima izbećićete te nepotreben troškove i kašnjenja u realizaciji svojih poslovnih procesa, jer ćete se na brz, lak i jednostavana način kretati kroz sve carinske procedure.

Kontaktirajte naše carinske zastupnike  upit.cz@jomini.rs  i obezbedite sebi najefikasniju špeditersku uslugu.

Usluge koje nudimo:

  • Uvozno carinjenje robe
  • Izvozno carinjenje robe
  • Re-eksport carinjenja robe
  • Privremeni uvoz I izvoz robe
  • Prijavljivanje robe I smeštaj pod carinski nadzor
  • Posredovanje kod državnih I inspekcijskih organa
  • Privremeno skladištenje u carinskom magacinu
  • Izrada tranzitnih dokumenata, izrada T1 dokumenta
  • Usluga korišćenja bankarske garancije
  • Osiguranje robe
AVIO TRANSPORT
SKLADIŠTENJE