KOMPLETNI UTOVARI ROBE, DELIMIČNI OTOVARI ROBE, ORGANIZACIJA TRANSPORTA I LOGISTIKA TRANSPORTA KAO I POUZDANOST OBUČENOG TIMA SU MISIJA KOMPANIJE JOMINI

KOMPLETNI I DELIMIČNI UTOVARI ŠIROM EVROPE

Kompletni utovari robe ili puni utovari su opcija drumskog prevoza pri kojoj se isključivo Vaša roba tovari na kamion. Kompletni utovari se koriste prilikom slanja većih pošiljki i kada Vam je presudna visoka efikasnost, odnosno kraće vreme transporta.

Za klijente koji imaju dovoljno robe da napune vozilo ova opcija je najbolja. S obzirom na broj utovarnih mesta kompletnog utovara kamiona, za koje se vi opredeljujete, tranzitno vreme je minimalno, što iziskuje visoku efikasnot pri transportu. Jomini doo Beograd pruža ove usluge i pri uvozu robe i pri izvozu robe i to prema svim zemljama Evrope.

Kompletni utovari robe podrazumevaju preuzimanje Vaše robe sa jednog utovarnog mesta i njen transport do krajnjeg odredišta bez pretovara ili sa minimalno mogućim brojem pretovara. Puni utovari ili kompletni utovari robe su najbrža opcija drumskog transporta robe.

Naš sektor logistike svakodnevno pronalazi ekonomična i brza rešenja za prevoz robe naših klijenata.

Pošaljite nam upit za kompletan utovar robe upit.transport@jomini.rs ili pozovite na broj 011 318 7608 i u najkraćem roku ćete dobiti najpovoljniju ponudu.

Delimični utovar robe je  vid transporta u kome kupac šalje svega nekoliko paleta i ne popunjava ceo tovarni prostor kamiona, već ga deli sa ostalim kupcima čija će roba biti utovarena na isti kamion.

Kamion se pri ovakvim situacijama kreće od jednog do drugog utovarnog mesta prikupljajuci pošiljke usput. Ovaj vid slanja pošiljki je veoma popularan kod kupaca koji nemaju potrebe za zakupom celog tovarnog prostora, i time dosta štede na troškovima transporta.

Delimični utovar robe kod organizacije drumskog transporta omogućava se velika optimizacija troškova. Troškovi transporta se dele između svih korisnika, a svaki korisnik plaća zauzeće svog tovarnog prostora.

Najveca mana pri izboru ovog vida transporta je produženo tranzitno vreme zbog većeg broja utovara tj istovara, jer se kamion u toku transporta zaustavlja u više tačaka duž rute zbog utovara i istovara robe.

Pošaljite nam upit za delimičan utovar robe upit.transport@jomini.rs ili pozovite na broj 011 318 7608 i u najkraćem roku ćete dobiti najpovoljniju ponudu.